Miền Bắc kiểm tra xe tải - trạm cân xe tải di động-cân điện tử Hoa Sen Vàng
MIỀN BẮC - KIỂM SOÁT XE
QUÁ TẢI

+ Quảng Bình - Bất cập ở trạm cân xe tải di động
+ Nghệ An - "Tóm" xe vượt tải trọng 3 lần trong ngày đầu ra quân triệt
xe quá tải
+ Lào Cai - Ngày đầu ra quân xử lý xe quá tải
+ Thanh Hóa - Bất cập khi lập trạm cân quá tải

Thực hiện theo Chỉ thị số 18 ngày 4/9/2012 cuả Ban Bí thư Trung ương
Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT
và Kế hoạch Năm ATGT 2014 của Ủy ban ATGT Quốc gia, Công an , Thanh tra
giao thông cả nước đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp về tăng
cường quản lý hoạt động vận tải và siết chặt kiểm soát tải trọng đối
với những xe chở quá khổ, quá tải trên toàn quốc.

Các hình thức xử phạt được áp dụng theo khung của Nghị định 171 ngày
13/11/2013 của Chính phủ đã qua định và chỉ rõ. Trong đợt tổng kiểm tra
này, Công an , Thanh tra giao thông cả nước cũng nghiêm cấm các hành vi
can thiệp, bao che, gây cản trở việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng
chức năng thực thi nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/news/Can-dien-tu-va-phap-luat/Mien-Bac-kiem-tra-xe-tai-tram-can-xe-tai-di-dong-193.html


MIỀN BẮC - KIỂM SOÁT XE QUÁ TẢI 

+ Quảng Bình - Bất cập ở trạm cân xe tải di động

+ Nghệ An - "Tóm" xe vượt tải trọng 3 lần trong ngày đầu ra quân triệt xe quá tải

+ Lào Cai - Ngày đầu ra quân xử lý xe quá tải

+ Thanh Hóa - Bất cập khi lập trạm cân quá tảiThực hiện theo Chỉ thị số 18 ngày 4/9/2012 cuả Ban Bí thư Trung ương Đảng, về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm TTATGT và Kế hoạch Năm ATGT 2014 của Ủy ban ATGT Quốc gia, Công an , Thanh tra giao thông cả nước đã tổ chức hội nghị triển khai các giải pháp về tăng cường quản lý hoạt động vận tải và siết chặt kiểm soát tải trọng đối với những xe chở quá khổ, quá tải trên toàn quốc.Các hình thức xử phạt được áp dụng theo khung của Nghị định 171 ngày 13/11/2013 của Chính phủ đã qua định và chỉ rõ. Trong đợt tổng kiểm tra này, Công an , Thanh tra giao thông cả nước cũng nghiêm cấm các hành vi can thiệp, bao che, gây cản trở việc kiểm tra, xử lý của các lực lượng chức năng thực thi nhiệm vụ trên các tuyến đường.

Read more at: http://hoasenvang.com.vn/news/Can-dien-tu-va-phap-luat/Mien-Bac-kiem-tra-xe-tai-tram-can-xe-tai-di-dong-193.html