hsv@hoasenvang.com.vn sent you an article

Cân treo điện tử MCWX2GD - Dini Argeo

MCWX2GD Cân treo công nghiệp chống cháy nổ

MCWX2GD CUNG CẤP AN TOÀN ĐỘC LẬP - ATEX Cân treo MCWX2GD Cẩu công nghiệp sử dụng trong các khu vực được xếp loại nguy hiểm (Zone 1 và 21, 2 và 22) theo tiêu chuẩn ATEX II 2GD IIC T4 T197 ° CX. Hệ thống an ninh duy nhất làm cho chúng thích hợp để nâng và cân nặng tải Cân treo điện tử MCWX2GD ứng dụng phong phú với cấp tải.Cấu trúc hoàn toàn bằng thép không rỉ Cân treo công nghiệp MCWX2GD, Cân...

Read More  |   Print & PDF